Real zaman zehniyyətdir. Sosial media isə onun aləti - David Meerman Scott
1 USD = 1.7001 AZN
1 EUR = 2.0914 AZN
REKLAM NÖVLƏRİART & DESIGN MULTİMEDİATRENDLƏRTEXNO-XƏBƏRƏLAQƏ
Netty

Reklam haqqında qanun

Açıq məkanda və Nəqliyyat vasitələrində yerləşdirilən reklama dair texniki şərtlər19 Dekabr, 2016

“Açıq məkanda yerləşdirilən reklama dair texniki şərtlər pasportu”nun forması”nın və “Nəqliyyat vasitələrində yerləşdirilən reklama dair texniki şərtlər pasportu”nun forması”nın təsdiq edilməsi barədə

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 554 nömrəli Fərmanının 1.1.8-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetiqərara alır:

1. “Açıq məkanda yerləşdirilən reklama dair texniki şərtlər pasportu”nun forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur) *.

2. “Nəqliyyat vasitələrində yerləşdirilən reklama dair texniki şərtlər pasportu”nun forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur) *.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

Bakı şəhəri, 2 mart 2016-cı il

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı

№99 Bakı şəhəri, 2 mart 2016-cı il

“Açıq məkanda yerləşdirilən reklama dair texniki şərtlər pasportu”nun forması”nın və “Nəqliyyat vasitələrində yerləşdirilən reklama dair texniki şərtlər pasportu”nun forması”nın təsdiq edilməsi barədə

“Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il 15 may tarixli 1281-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi və “Reklam haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1997-ci il 24 noyabr tarixli 644 nömrəli Fərmanının ləğvi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2015-ci il 14 iyul tarixli 554 nömrəli Fərmanının 1.1.8-ci yarımbəndinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1. “Açıq məkanda yerləşdirilən reklama dair texniki şərtlər pasportu”nun forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. “Nəqliyyat vasitələrində yerləşdirilən reklama dair texniki şərtlər pasportu”nun forması” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

Artur RASİ-ZADƏ,

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 2 mart

tarixli 99 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

Açıq məkanda yerləşdirilən reklama dair

TEXNİKİ ŞƏRTLƏR PASPORTU

Qeydiyyat nömrəsi ______ Tarixi “____” ________ 20__ il

Reklam daşıyıcısının mülkiyyətçisi _______________________________________________

Növü ______________________ölçüsü___________________________________________

Tərəflərinin sayı _________reklam səthinin sahəsi __________kv.m

Ünvanı______________________________________________________________________

Avtomobil yolunun adı (reklam daşıyıcısı avtomobil yolunun torpaq sahəsində yerləşdirildikdə)_________________indeksi________ nömrəsi_________________________

Reklam daşıyıcısınınyerləşdirilməsi nəzərdə tutulan torpaq sahəsinin və ya tikinti obyektinin

mülkiyyətçisi (sərəncam hüququ olan şəxs) ___________________

Reklam daşıyıcısınınyerləşdirilməsi nəzərdə tutulan torpaq sahəsinin və ya tikinti obyektinin mülkiyyətçisi (sərəncam hüququ olan şəxs) ilə reklam yayıcısı arasında bağlanılmış müqavilənin nömrəsi ____________ tarixi “______”______________20__il

Qeyd _________________________________________________________________________

Etibarlıdır “___”____________20___il

Razılaşdırılmışdır:

______________ __________________ “___”______20__il

(təşkilatın adı) (razılıq məktubunun №-si) (tarixi)

______________ __________________ “___”______20__il

(təşkilatın adı) (razılıq məktubunun №-si) (tarixi)

Texniki şərtlər pasportunu verən orqan ____________________________________________

“__”________20__il ________ ________________________________________________

(imza) (səlahiyyətli vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

M.Y.

Reklam daşıyıcısının yerləşdiriləcəyi ərazinin rəngli fotosu (10×15 sm)

M.Y.

Reklam daşıyıcısının yerləşdiriləcəyi ərazinin vəziyyət planı (10×15 sm)

M.Y.

Texniki şərtlər pasportunu verən orqan ____________________________________________

“__”________20__il ________ ________________________________________________

(imza) (səlahiyyətli vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

Reklam daşıyıcısının yerləşdiriləcəyi yerdə rəngli fotomontaj (10×15 sm)

Reklam daşıyıcısının eskizi (qrafik təsviri və qabarit ölçüləri)

(10×15 sm)

M.Y.

M.Y.

Texniki şərtlər pasportunu verən orqan ___________________________________________________________

“__”________20__il ________ ________________________________________________

(imza) (səlahiyyətli vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

Azərbaycan Respublikası Nazirlər

Kabinetinin 2016-cı il 2 mart

tarixli 99 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

Nəqliyyat vasitələrində yerləşdirilən reklama dair

TEXNİKİ ŞƏRTLƏR PASPORTU

Qeydiyyat nömrəsi ________ Tarixi “____” ________ 20__ il

Nəqliyyat vasitəsinin qeydiyyat nişanı____ ______ rəngi _____________________________

Markası, modeli _____________________ tipi _____________________________________

Qeydiyyat şəhadətnaməsinin seriyası _________nömrəsi_______________________________

Verilmə tarixi ________________________________________________________________

Şəhadətnaməni verən orqanın adı __________________________ Nəqliyyat vasitəsinin sahibi (sərəncam, istifadə və ya digər əşya hüququ olan şəxs)_________________________________

Nəqliyyat vasitəsinin sahibi (sərəncam, istifadə və ya digər əşya hüququ olan şəxs) ilə reklam yayıcısı (reklam agenti) arasında bağlanılmış müqavilənin nömrəsi ___tarixi “____” __20___il

Reklamverici__________________________________________________________________

Reklamyayıcısı ________________________________________________________________

Reklamın məzmunu____________ reklam səthinin sahəsi ____kv.m

Etibarlıdır “___”______20___il

Azərbaycan Respublikası DİN

Baş DYP İdarəsi M.Y.

“__”________20__il ________ _________________________________________________

(imza) (səlahiyyətli vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

Reklamın yerləşdiriləcəyi nəqliyyat vasitəsinin öndən rəngli fotosu (10×15 sm)

M.Y.

Reklamın yerləşdiriləcəyi nəqliyyat vasitəsinin arxadan rəngli fotosu (10×15 sm)

M.Y.

Azərbaycan Respublikası DİN

Baş DYP İdarəsi

“__”________20__il ________ _______________________________________________

(imza) (səlahiyyətli vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

Nəqliyyat vasitəsinin reklamın yerləşdiriləcəyi hissəsi göstərilməklə, sağdan rəngli fotosu (10×15 sm)

M.Y.

M.Y.

Nəqliyyat vasitəsinin reklamın yerləşdiriləcəyi hissəsi göstərilməklə, soldan rəngli fotosu (10×15 sm)

Azərbaycan Respublikası DİN

Baş DYP İdarəsi

“__”________20__il ________ _______________________________________________

(imza) (səlahiyyətli vəzifəli şəxsin soyadı, adı, atasının adı)

Baxışların sayı: 146