Azərbaycan Reklamçılar İttifaqı

Missiyamız

25 noyabr 1995-ci ildə təsis olunmuş Azərbaycan Reklamçılar İttifaqının əsas missiyası ölkədə reklamın rolunu və insanlar, cəmiyyət, biznes, eləcə də ümumi iqtisadiyyat üçün dəyərini təbliğ etməkdir. İttifaqın məqsədi reklam və kommersiya kommunikasiyaları sahəsində peşəkar fəaliyyət göstərən təşkilatları və fiziki şəxsləri könüllü əsasda birləşdirməkdir ki, bu da sənayenin maraqlarını müəyyənləşdirməyə, cari və perspektivli problemlərin həlli istiqamətlərini inkişaf etdirməyə, o cümlədən ittifaqın üzvlərinin ümumi peşə, əmlak və digər maraqlarını təmsil etməyə, qorumağa yönəlmişdir.

28 İllik
fəaliyyət

Reklam Sənayesindən Xəbərlər

Thumb

Providing top quality cleaning and related services charms.

Give lady of they such they sure it. Me contained explained my education. Vulgar as hearts

Ətraflı Oxu
Thumb

Discovery incommode earnestly commanded mentions.

Give lady of they such they sure it. Me contained explained my education. Vulgar as hearts

Ətraflı Oxu
Thumb

Everything melancholy uncommonly but solicitude.

Give lady of they such they sure it. Me contained explained my education. Vulgar as hearts

Ətraflı Oxu